Sectia Chirurgie Generala I

CENTRU DE EXCELENȚĂ IN CHIRURGIA ESOFAGIANĂ

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “CAROL DAVILA”

Odată cu înființarea Facultății de Medicină în 1867, activitatea de învățământ, de formare și de educare a noilor specialiști în domeniul asistenței medicale a cunoscut un crescendo constant, atât în ceea ce privește numărul absolvenților care au trecut prin băncile universității cât și în ceea ce privește calitatea pregătirii acestora.

Pentru a putea onora creșterea numărului de studenți concomitent cu îmbunătățirea instrucției acestora, Institutul de Medicină și Farmacie (1948), ținând cont de necesarul crescând de cadre medicale cu studii superioare precum și de diversificarea specialităților medicale, a înființat noi clinici în spitalele din București.

Astfel, s-a născut prima clinică din Spitalul “Vasile Roaită“ (la acea vreme, ulterior “Grivița“). Din 1965, în Spitalul ”Grivița” funcționează o secție de chirurgie generală care, odată cu cu venirea Dr. Dan Gerota ca șef de secție, personalitate distinsă a chirurgiei românești contemporane, devine treptat un centru de tradiție în lumea chirurgicală românească.

O altă personalitate din cadrul secţiei a fost dr. Tiberiu Ghiţescu, neoficial, dar în realitate unul dintre primii prionieri ai chirurgiei cardiovasculare din România, sub patronajul şi îndrumarea renumitului academician prof. dr. Nicolae Hortolomei de la Spitalul Clinic Colţea.

Drept consecință a unei activități chirurgicale și de cercetare de excepție, începând din anul 1978, secția de chirurgie din Spitalul ”Grivița” (actual Sf.Maria) devine Clinica de Chirurgie Generală ”Grivița”, a Institutului de Medicină și Farmacie București, sub conducerea Conf.dr.I Anghel.

Colaborarea excelentă intraspitalicească cu Clinica Medicală (fostă de Gastroenterologie), cu Clinica ORL (Prof.dr. D.Sarafoleanu) și a unui department de radiodiagnostic de excepție, permite și abordarea unei game largi din patologia esofagiană benignă. Începând cu 1984, la conducerea clinicii se instalează Conf. dr. M. Soare.

Pe lângă continuarea și consolidarea activității chirurgicale, inclusiv esofagiene, pentru o bună activitate de învățământ sunt înființate noi posturi în clinică, urmărindu-se dinamizarea și modernizarea procesului didactic precum și o actualizare permanentă, modernă a acestuia, în ciuda vremurilor dificile în ceea ce privește posibilitatea de instrucție și de informare.

Odată cu revoluția din 1989, schimbările majore din societatea românească, indiferent de domeniu, sunt resimțite și în mediile universitare. Preluarea conducerii clinicii în 1992 de către Prof.dr S.Constantinoiu apare tocmai pe acest context nou, favorabil, deschizând noi perspective în toate cele trei direcții specifice unei clinici universitare medicale: învățământ – asistență medicală – cercetare.

Începând din anul 2002, titulatura spitalului și a clinicii de chirurgie cunoaște o nouă schimbare și anume Clinica de Chirurgie Generală ”Sf.Maria, Spital Clinic ”Sf. Maria, București pentru ca, ulterior, ținând cont de profilul chirurgical abordat, numirea oficială să devină Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană ”Sf. Maria” (2005).

Activitatea în toată această perioadă a Clinicii (1978-2013) s-a desfășurat pe un trepiedul esențial oricărei clinici universitare de prestigiu: învățământ – asistență medicală - cercetare – și a cunoscut un proces constant de perfecționare și îmbunătățire pe toate cele trei direcții.

Având în vedere Hotărârea Senatului Universirar din data de 31.01.2014, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București decide că începând cu data de 01.02.2014, se înființează Centrul de Excelență în Chirurgia Esofagiană în cadrul Departamentului Clinic 10, Disciplina Chirurgie Generală și Esofagiană, Spitalul Clinic Sf. Maria (decizia nr. 2424/31.01.2016) iar domnul prof. univ. dr. Silviu Constantinoiu devine director prin ordinul Rectorului UMF „Carol Davila”, București, numărul 2472/31.01.2014).

ACTIVITATE MEDICALĂ

Odată cu înființarea Facultății de Medicină în 1867, activitatea de învățământ, de formare și de educare a noilor specialiști în domeniul asistenței medicale a cunoscut un crescendo constant, atât în ceea ce privește numărul absolvenților care au trecut prin băncile universității cât și în ceea ce privește calitatea pregătirii acestora.

Pentru a putea onora creșterea numărului de studenți concomitent cu îmbunătățirea instrucției acestora, Institutul de Medicină și Farmacie (1948), ținând cont de necesarul crescând de cadre medicale cu studii superioare precum și de diversificarea specialităților medicale, a înființat noi clinici în spitalele din București.

Astfel, s-a născut prima clinică din Spitalul “Vasile Roaită“ (la acea vreme, ulterior “Grivița“). Din 1965, în Spitalul ”Grivița” funcționează o secție de chirurgie generală care, odată cu cu venirea Dr. Dan Gerota ca șef de secție, personalitate distinsă a chirurgiei românești contemporane, devine treptat un centru de tradiție în lumea chirurgicală românească.

O altă personalitate din cadrul secţiei a fost dr. Tiberiu Ghiţescu, neoficial, dar în realitate unul dintre primii prionieri ai chirurgiei cardiovasculare din România, sub patronajul şi îndrumarea renumitului academician prof. dr. Nicolae Hortolomei de la Spitalul Clinic Colţea. Drept consecință a unei activități chirurgicale și de cercetare de excepție, începând din anul 1978, secția de chirurgie din Spitalul ”Grivița” (actual Sf.Maria) devine Clinica de Chirurgie Generală ”Grivița”, a Institutului de Medicină și Farmacie București, sub conducerea Conf.dr.I Anghel.

Înființarea în cadrul clinicii, prin surse de finanțare de la granturi de cercetare, a unui laborator de investigație, a permis deținerea prioritatilor nationale in ceea ce privește:

  • Introducerea manometriei esofagiene în diagnosticul tulburărilor de motilitate esofagiene;
  • Introducerea pH-metriei în diagnosticul patologiei de reflux;
  • Videoendoscopia cu colorații vitale pentru identificarea leziunilor esofagiene de tip Barrett, neoplazii incipiente;
  • Dilatații endoscopice ale leziunilor stricturare esofagiene;
  • Introducerea terapiei neoadjuvante în protocoalele chirurgiei cancerului esofagian scuamo-celular, prin asocierea IOB ”Prof.dr.A.Trestioreanu” (radio-chimioterapie preoperatorie).

EDUCAȚIE

Activitatea de învățământ a Clinicii de Chirurgie, odată cu completarea corespunzătoare cu cadre necesare, a urmărit mai multe planuri de dezvoltare, ce au cunoscut o augmentare constantă în complexitate, actualitate și performanță:

a. formarea de specialisti cu pregătire superioară în domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului şi cercetării stiinţifice, raportat la nivel internaţional;

b. actualizarea predării pentru studenți, dată de rapiditatea schimbărilor specifice medicinei dar, mai ales, acumulării de noțiuni moderne;

c. elaborarea și editarea de manuale de chirurgie pentru studenții din anii IV și V precum și reeditarea lor actualizată, prin ediții revizuite și adaugite precum și a unui manual sub autoritatea conducerii Departamentului de Chirurgie;

d. îndrumarea și consilierea studenților pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de diplomă (cca 180 de lucrări de diplomă provenite din clinică);

e. implicarea a studenților în programele de cercetare, accesarea burselor de studii bilaterale ori de elaborare de lucrări cu profil medical pentru manifestările științifice studentești;

f. pregătirea postuniversitară a specialistilor din domeniu la toate nivelurile prin programe specifice (rezidenţiat, primariat, cursuri şi stagii de specializare şi perfecţionare, mijloace de pregătire continuă diverse, etc.).

CERCETARE

În ceea ce privește acordarea asistenței medicale de specialitate, a existat și există o preocupare constantă a colectivului clinicii pentru perfecționarea metodelor diagnostico-terapeutice necesare pacientilor, mai ales a celor cu patologii esofagiene dar nu numai.

Program / Proiect Cercetare

1. Studiu prospectiv ”Profilaxia cu cefuroxime în terapia chirurgicală – Studiu Glaxo” | Funcţia: membru colectiv cercetare | Perioada: 2000/2001

2. Studiu prospectiv ”Terapia antiagregantă de tip profilactic cu Innohep”, Leo Pharma | Funcţia: membru colectiv cercetare | Perioada: 2002/2003

3. Studiu prospectiv “Terapia cu Kreon în insuficiența pancretică post PANH” Solvay, Pharma | Funcţia: membru colectiv cercetare | Perioada: 2003/2004

4. Studiu prospectiv “Clubul Invanz”- Merck-Sharp | Funcția: membru colectiv cercetare | Perioada: 2002

5. Studiu prospectiv ”Antibioterapia în chirugia generală” Tienam, Merck Sharp | Funcția: membru colectiv cercetare | Perioada: 2004

Granturi Cercetare Programe Naționale / Internaționale

1. Anomalii de transducție a semnalului cu implicații în patogenia adenocarcinomului de joncțiune esogastrică, studii clinico-morfologice, imunohistochimice și moleculare, CEEX. Perioada: 2007-2008

2. Identificarea și caracterizarea unei subpopulații de celule cu proprietăți de celule stem tumorale în hepatoame și cancere esofagiene și corelarea cu mecanismele de rezistență la tratament, CENTRU NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME CNMP, Programul 4, Parteneriate în domenii prioritare. Partener 4 Perioada: 2008-2012

3. An examination of alcohol, alcohol metabolizing genes and oesophageal cancer in Central and Eastern Europe. Grant cercetare acordat de World Cancer Research Fund, London (Anglia), contract no. ECE/00/11/10.02.2000, 2000-2003 Coordonator: International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon (Franţa)

TELEFON

Relatii / Informatii / Programari
Intervalul orar de functionare intre orele 09.00 – 15.00.

0751.491.172

ȘEF SECȚIE

Prof. dr. Constantinoiu Silviu Marian
medic primar chirurgie generală

ASISTENTĂ ȘEFĂ
Asist. Iliescu Carmen Livia
MEDICI

Conf. dr. Mateș Ioan Niculae
medic primar chirurgie generală

Șef lucrări dr. Birla Rodica Daniela
medic primar chirurgie generală

Dr. Chiru Florin
medic primar chirurgie generală

Șef lucrări dr. Predescu Dragos Valentin
medic primar chirurgie generală

Asist. univ. dr. Dinu Daniela Elena
medic primar chirurgie generală

Asist. univ. dr. Gândea Cristina
medic primar chirurgie generală

Asist. univ. dr. Constantin Adrian
medic primar chirurgie generală

Asist. univ. dr. Hoara Petre
medic primar chirurgie generală

Asist. univ. dr. Gheorghe Mircea
medic specialist chirurgie generală

Asist. univ. dr. Marica Daniel Cristian
medic specialist chirurgie generală

Asist. univ. dr. Boeriu Marius
medic specialist chirurgie generală

Asist. univ. dr. Caragui Andrei
medic specialist chirurgie generală

Dr. Achim Florin
medic specialist chirurgie generală

ARTICOLE