sectiimedicale2

SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA

MISIUNEA Spitalului Clinic „Sfânta Maria” din Bucureşti, în care credem cu tărie, este îmbunătăţirea măsurabilă a stării de sănătate a pacienţilor noştri, prin acordarea de servicii specializate de înaltă calitate, în funcţie de nevoile fiecărui pacient, practicând medicina bazată pe dovezi ştiinţifice, atrăgând şi motivând cei mai buni specialişti, susţinând dotarea modernă şi dezvoltându-ne în permanenţă.

Prin urmare, vizăm dezvoltarea în etape a unui spital cât mai performant din punct de vedere clinic, dar şi competitiv pe piaţă, pregătit să funcţioneze într-un sistem mixt cu asigurări de sănătate publice şi private, caracterizat de flexibilitate şi interconectat european, în scopul de a oferi un răspuns cât mai bun la nevoile şi aşteptările populaţiei deservite.

Considerăm calitatea serviciilor noastre drept un deziderat, o valoare împărtășită, un obiectiv permanent și un mod de lucru, abordând calitatea în fapt (evaluată medical, profesionist, obiectiv), precum și calitatea în percepție (a pacienților și publicului larg), referindu-ne atât la componenta medicală și la componenta nemedicală (de suport) a tuturor serviciilor acordate în spitalul nostru.

În VIZIUNEA noastră,

în următorii ani ne vom situa între primele 10 spitale din Bucureşti şi din ţară în privinţa performanţelor clinice obţinute şi a calităţii serviciilor oferite, iar prin realizarea primului Centrului de transplant multi-organ din țară, vom deveni un spital de importanţă atât națională, cât și regională în Europa de Sud-Est.

VALORILE și principiile noastre

VALORILE și principiile noastre organizaționale în care credem, pe care le respectăm și le susținem atât intern cât și în relațiile externe, sunt următoarele: „Pacientul pe primul plan!” Accesibilitate la servicii după nevoi Respect pentru pacient și drepturile sale Siguranţă pentru pacienți și pentru personal Înalt profesionalism Colaborare Competitivitate, sustenabilitate și eficiență.