Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

Consilier juridic Adriana NITA

Telefon: 021 222 35 53

E-mail: petitii@spitalsfmaria.ro

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana care a facut o solicitare in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

 

I.          Reclamatie administrativa adresata conducătorului instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia:

Model Formular (1- refuz comunicare)

Model Formular (2- incalcare termen legal solutionare)   

 

II.         Plangere la instanta competenta: 

Instanţa competentă este secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului sau tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei publice- Tribunalul Bucuresti.

Plangerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 

  • SECRETARIAT:

  • 021 222 35 50, int. 100

  • Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

    Program cu publicul: 09:00 – 11:00, 14:00 – 15:00

  • DIRECTOR MEDICAL:

  • 021 222 35 50, int. 100

  • Luni - Vineri: 13:00 - 15:00