Infectia asociata asistentei medicale (IAAM) reprezinta o problema de sanatate publica, cu importanta deosebita in plan epidemiologic, clinic si economic.

Activitatea de supraveghere si control a infectiilor asociate asistentei medicale se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare , respectiv :

• Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare si face parte din obligatiile profesionale ale personalului medico-sanitar si auxiliar

• Ordinul MS nr.961 /2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

• Ordinul MS nr.1226 /2016 -pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

• Ordinul MS nr. 914 din / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

• Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

OBIECTIVE GENERALE:

• Depistarea activa sau pasiva a cazurilor de infectie asociata asistentei medicale.

• Identificarea factorilor de risc ce pot sta la baza generarii de cazuri de infectie asociata asistentei medicale.

• Elaborarea si implementarea la nivelul unitatii a :

1. Ghidul Prevenire Infectii Asociate Asistentei Medicale(IAAM)

2. Plan anual de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala conform Ord. 1226/2012

3. Plan gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala conform Ord. 1226/2012

4. Plan de lucru privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea conform Ord. 961/2016

5. Plan de lucru al CPIAAM

6. Plan de formare profesionala continua conform ordinelor : Ord. 1226/2012, Ord. 961/2016, Ord. 1101/2016

7. Plan Dezinfectie Deratizare Dezinsectie(DDD)

8. Plan recolta autocontrol

9. Tematica instructajului anual la personalul medical si auxiliar

 

• Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii – alcatuirea de instructiuni de lucru, proceduri de lucru si a protocoalelor de lucru adaptate si revizuite in permanenta in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

ACTIVITATEA DESFASURATA:

• Intocmeste harta punctelor de risc epidemiologic la nivelul unitatii.

• Elaborarea trimestriala si anuala a rapoartelor de activitate inaintate catre domnul Manager si Consiliul Medical

• Colaboreaza cu sectiile in vederea implementarii masurilor de supraveghere si control a infectiilor asociate asistentei medicale in conformitate cu Planul de actiune si ghidul propriu al unitatii;

• Monitorizarea urmatoarelor activitati:

1. respectarea circuitelor functionale ale pacientilor, vizitatorilor, alimentelor, deseurilor, instrumentarului medical si lenjeriei;

2. insusirea de catre personalul medico- sanitar a procedurilor de lucru (curatare, curatenie, dezinfectie, sterilizare ), precum si respectarea lor;

3. verificarea periodica a consemnarilor in graficele de curatenie/dezinfectie de catre sectii/compartimente;

4. respectarea masurilor de precautiuni standard;

5. respectarea masurilor de izolare a pacientilor cu infectii associate asistentei medicale;

6. depozitarea corespunzatoare a materialelor sanitare si a materialelor de curatenie atat in depozitul central cat si in depozitele existente la nivelul sectiilor/compartimentelor;

7. colectarea, etichetarea, transportul, depozitarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea medicala de la nivelul unitatii cat si corectitudinea completarii evidentei interne si a Anexei nr. 2;

8. cazurilor de expunere la produse biologice a personalului medico- sanitar si auxiliar;

9. respectarea ordinului 349/2002 privind interzicerea fumatului ;

10. starea igienico - sanitara de la nivelul unitatii pe fiecare sectie in parte;

11. Utilizarea corespunzatoare de catre personalul medico-sanitar si auxiliar a substantelor dezinfectante in conformitate cu recomandarile producatorului;

TELEFON

Relatii / Informatii / Programari
Intervalul orar de functionare intre orele 09.00 – 15.00.

021.222.35.50

Medic coordonator compartiment

Dr. Baboi Gabriela,

medic specialist epidemiolog

Asistent medical Igiena Sanatate Publica:

Popa Razvan,

asistent principal

ACTIVITATE

Evenimente