Obiective Strategice

CREAREA PRIMULUI CENTRU DE TRANSPLANT MULTI-ORGAN DIN ROMÂNIA,

de importanță regională în Sud-estul Europei – corp nou de clădire 3S+P+7, în suprafață supraterană desfășurată de 5500 m2.

  • Formarea și perfecționarea continuă a personalului medical
  • Actualizarea periodică a dotărilor medicale pe fiecare specialitate și serviciu
  • Asigurarea unui mediu de siguranță și confort în spital
  • Realizarea unui nivel ridicat de satisfacție profesională a personalului spitalului
  • Monitorizarea nivelului de satisfacție a pacienților față de serviciile primite în spital

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A SPITALULUI

  • Derularea în continuare de studii și proiecte de cercetare-dezvoltare, în coordonare și ca parteneri, cu finanțări interne și externe, inclusiv fonduri europene
  • Dezvoltarea colaborării cu parteneri din țară și din străinătate – clinici / spitale publice și private, institute, universități, societăți / asociații profesionale etc.
  • Organizarea în spital de cursuri, seminarii, congrese și conferințe cu participare internațională, pe teme medicale de interes actual cu abordări moderne / inovative
  • Publicarea de articole în jurnale de specialitate cotate din țară și din străinătate, publicarea de lucrări la conferințe naționale și internaționale, publicarea de cărți și capitole de cărți de specialitate, ghiduri, de către personalul specializat
  • Integrarea activității de cercetare cu activitatea clinică și didactică în spital, la nivelul fiecărei secții