Accesul mass-media in spital

    Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.

    Acreditarea se face pe baza aprobarii managerului, la cererea institutiei de presa al carui angajat este ziaristul. Acreditarea poate fi permanenta sau provizorie.

    • Acreditarea permanenta se reactualizeaza la inceputul fiecarui an;

    • Acreditarea provizorie se acorda in cazul unor evenimente speciale ce au loc la Spitalul Clinic “Sfanta Maria”.

    Pentru obtinerea unei acreditari permanente, institutia de presa solicitanta din Romania va prezenta urmatoarele documente:

    • Formularul de acreditare ( a se vedea anexa) ;

    • Fisa personala a ziaristului/ziaristilor propusi pentru a fi acreditati;

    • Copie dupa cartea de identitate;

    • Copie dupa legitimatia de presa.

    In baza documentelor prezentate Spitalul Clinic “Sfanta Maria” va elibera, in termen de maximum 2 zile de la data depunerii actelor, acreditarea.

    In cazul in care inceteaza contractul de munca unuia dintre ziuaristii acreditati la institutia de presa care a solicitat acreditarea, aceasta are obligatia sa anunte, in scris, Spitalul Clinic “Sfanta Maria”, in termen de 24 de ore de la data incetarii raportului juridic mentionat.

    Ziaristul acreditat trebuie sa poarte la vedere, pe tot timpul prezentei in spital acreditarea, care ii permite accesul in institutie. Acreditarile nu sunt transmisibile.

    In cazul acreditarii provizorii, institutia de presa solicitanta se va adresa, în scris, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreste acreditarea. Cererea scrisa poate fi prezentata, personal de ziarist, si în ziua respectiva, în momentul solicitarii accesului în spital.

    Acreditarea provizorie este valabila numai pentru ziua sau perioada în care se desfasoara actiunea ce se doreste a fi mediatizata.

    Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii. Purtator de cuvant numit prin decizia managerului Spitalul Clinic Sf. Maria, insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului, in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul.

    Purtatorul de cuvant este responsabil cu elaborarea si prezentarea mesajelor in numele Spitalului si cu asigurarea informarii in timp util atat a mass-mediei, cat si a populatiei. Purtatorul de cuvant este principala persoana de contact pentru mass-media.

 

    In virtutea respectarii confidentialitatii actului medical si a datelor referitoare la starea pacientilor nostri, nu se pot divulga informatii despre un pacient, decât cu acordul acestuia sau a reprezentantului legal. Informatiile despre starea pacientilor internati vor fi acordate numai ziaristilor acreditati si numai dupa obtinerea consimtamantului bolnavului/reprezentantului legal. Pentru informarea privind starea unui pacient,ziaristii acreditati se vor adresa purtatorului de cuvant al Spitalului. Purtatorul de cuvant va contacta sectia pentru a obtine date despre starea pacientului in cauza si va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii de sanatate, cum ar fi: pacientul este: in “stare grava”, “stabil”, “evolutia este favorabila/nefavorabila” etc.

    In cazul aparitiei unui eveniment de interes public major, Spitalul Clinic Sf. Maria, are un plan de urgenta care include un regim pentru mass-media. In functie de tipul de incident, vom decide asupra celui mai bun amplasament pentru conferinte de presa, fotografii si filmari.

 

    Ziaristii acreditati au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu. (a se vedea normele Clubului Român de Presa)

    Ziaristii acreditati au acces la cabinetul managerului, director medical, în sala de desfasurare a conferintelor de presa si în alte spatii precizate unde se desfasoara activitati.

    Ziaristii acreditati pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri si conferinte de presa cu persoanele din conducerea institutiei.

Ziaristii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, în desfasurarea comisiilor de lucru. Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine anularea acreditarii.

 

DOCUMENTE DE REFERINTA - Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Hotărâre nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5 44/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Regulamentul Intern si Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului - Hotarare nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta

 

Pasii care trebuiesc urmati in cazul accesului mass-media in spital:

    - dupa identificarea reprezentantilor mass-media la poarta institutiei de catre paznicul spitalului, acestia vor fi preluati de purtatorul de cuvant;

    - vor fi condusi in sala de sedinte unde purtatorul de cuvant va raspunde la intrebariile adresate;

   - daca reprezentantul mass-media are consimtamantul pacientului pentru luarea unui interviu, purtatorul de cuvant va insoti reprezentantul mass-media pana la salonul pacientului sau va fi chemat pacientul la sala de sedinte;

 

Purtător de cuvânt:

Dr Pivniceru Pavel Constantin Catalin

        • Telefoane: 021 222 3550

        • Fax: 021 222 3960

        • E-mail: secretariat@spitalsfmaria.ro

 

ANEXE, INREGISTRARI

 

 

Anexa 1 Model cerere acreditare

Anexa 2 Fisa personala

  • SECRETARIAT:

  • 021 222 35 50, int. 100

  • Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

    Program cu publicul: 09:00 – 11:00, 14:00 – 15:00

  • DIRECTOR MEDICAL:

  • 021 222 35 50, int. 100

  • Luni - Vineri: 13:00 - 15:00