Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"

"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

CESITO

Centru de excelență pentru cercetarea mecanismelor tulburarilor senzitiv-senzoriale si studiul patologiei inflamator-infecțioase, tumorale și obstructive a căilor aero-digestive superioare(CESITO)

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Detalii despre proiect: cod SMIS 49137 în baza contractului de finanţare 665/14.08.2014 încheiat cu Ministerul Educatiei Nationale (MEN) in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 24.800.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 20.000.000,00 lei.
 
Director Proiect: Prof. Dr. Codrut Sarafoleanu
Proiectul se implementează în localitatea Bucuresti, sector 1, pe o durată de 15 luni.
 
Obiectivul proiectului: Proiectul CESITO  are ca scop dezvoltarea infrastructurii necesare cresterii eficientei activitatilor de cercetare-dezvoltare prin crearea unui Centru de excelență” in cadrul secțiilor clinice universitare de Otorinolaringologie si Chirurgie Cervicofaciala și de Chirurgie Generala II  din cadrul Spitalului Clinic „Sfanta  Maria” din Bucuresti prin dotarea spatiilor destinate acestor activitati  cu echipamente de cercetare – dezvoltare de ultima generatie.
Se are in vedere realizarii de proiecte stiintifice si tehnologice majore aferente ariei tematice Sanatate, in parteneriat cu colective de cercetare din Institute si Universitati, din tara si strainatate dar si din sectorul privat.

Bine ați venit!